ผลการแข่งขัน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือก โซนกรุงเทพมหานคร 

ประกาศรายชื่อและกำหนดวันทดสอบทักษะด้านกีฬาโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา 2559