>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ปี 2558 <<
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ปี 2558  สาขาการจัดการและฝึกสอนกีฬา <<